Курсова работа по МОБЕЛ


Категория на документа: Педагогика


къща - 5 з,4 б. парашут - 7 з,7 б.
леха - 4 з, 4 б. щастие - 7 з, 6 б.
огнище - 7 з, 6 б. пещера - 7 з, 6 б.

- Ще ви кажа няколко поговорки. Помислете в кои думи има буква "щ". Нека ги изговорим заедно.
Който се учи , той ще сполучи.
Обущарят ходи със скъсани обувки.
Като не щеш мира, на ти секира.

- Ще ви прочета текста от буквара "Щъркелово писмо". Искам по същия начин да си помислите кои думи започват с буква "щ" и да си ги запишете в тетрадките.

Щъркелово писмо
Един щърк щише писмо. Щъка по ливадата:
- Щрак - щрък! Щрак - щрък!
Като с писалка - пише писмо.
Наесен ще го прати по щъркеловата поща.
Писмото ще дойде напролет.
В него ще пише:
- Връщам се, връщам се! Аз, Щъркът!

- Нека ги кажем заедно.

Преценка на работата:
- Справихте се добре със задачите през часа. За домашна работа искам да можете да четете текста "Щурец в ухото" гладко и ясно.

План- конспект
3 клас
Име на урока: Лични местоимения
Вид на урока: За нови знания
Цели:
-формиране на понятие за личните местоимения като части на речта;
-развитие на умения за правилна употреба на местоименията в ситуации на речево общуване;
-овладяване на умения за правилно писане на лични местоимения;
Методи: Беседа, обяснение , самостоятелна работа;
Програмни средства: Учебник по български език за трети клас ,издателство Просвета 2008 , автори Румяна Танкова,Катя Чернева

Ход на урока:
> Проверка на домашна работа-прави се устно;
> Актуализиране на стари знания;
- Чуйте текста и кажете кои думи са съществителни имена.
Миме , чуваш ли музиката? Музиката идва от другата стая. В стаята има касетофон. Касетофона е на кака ти.
- Помислете и ги кажете. Сега ще ви кажа как могат да се заменят тези думи, за да не се повтарят във всяко изречение.
Ти чуваш ли музиката ? Тя идва от другата стая. В стаята има касетофон. Той е на кака ти.
- Знаете ли как се наричат думите, които определят кой е извършил действието? Това са личните местоимения. Те се използват за заместване на названия на имена и предмети в текста, за да няма повторение на една и съща дума.
Учителя записва на дъската заглавието на урока "Лични местоимения" , а децата в тетрадките си.Следва работа с учебника по таблицата с личните местоимения. Дават се примери:
Аз уча много.
Ти идваш с мен.
Той легна да спи.
Тя иска да говори.
То дойде с мен навън.
Децата записват в тетрадките си първа точка Лични местоимения за единствено число. ПСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по МОБЕЛ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.