Курсова работа по МОБЕЛ


Категория на документа: Педагогика


Тема на урока: "Дядо и ряпа";
Вид на урока: За възприемане на литературен текст;
Задачи:
-Запознаване с приказката;
-Усъвършенстване на уменията на учениците за четене и възприемане на литературен текст;
-Усъвършенстване уменията за анализ;
Предварителна подготовка:
Серия картинки на отделните моменти на приказката ,които ще се използват в хода на урока;
Ход на урока:-Днес съм ви донесла няколко картинки .Можете ли да кажете от коя приказка са?
- Това е "Дядо и ряпа" на Ран Босилек.
Следва прочит от учителя.
Дядо белобради ряпа взе да вади.
С две ръце я хваща, силно се напъва, пъшка и опъва, тя не се поклаща.
Дядо баба вика.
Тича баба Мика, тича, дяда хваща. Двамата напъват, ряпата опъват, тя се не поклаща.
Баба внучка вика.
Малката Иглика припва, баба хваща. Трима се напъват, ряпата опъват, тя не се поклаща.
Внучка Шарка вика.
Шарко за Иглика се юнашки хваща. Четирма напъват, ряпата опъват, тя се не поклаща.
Шарко Маца вика.
Маца от зимника тича и се хваща. Петима напъват, ряпата опъват, тя се не поклаща.
Най-после Писана вика и Гризана.
Гризана се хваща. Здравата подхваща. Дружно се напъват, пъшкат и опъват, ряпата измъкват, в къщи я замъкват.
И там всички с нея сладко се гостили. Три дни яли, пели и се веселили.
- Тази приказка разказва за домашните грижи ,които полагат хората в градината. Искам всеки сам да я прочете. Кои са героите в тази приказка? Кой след кой идва на помощ? Нека видим заедно картинките ,които са на дъската. Хайде заедно да ги подредим, за да стане вярна приказката.
- С помощта на някой от вас ще разкажем приказката по картинките. Коя пословица е подходяща за край на приказката?

Преценка на работата:
- Днес всички се справиха добре и взеха участие. За домашна работа искам всеки да си избере един герой от приказката и да му измисли думички. Другия път ще видим как ще се промени приказката ако има пряка реч.

План-конспект
1 клас
Тема: Звук и буква "Щ" ;
Вид на урока: За запознаване с нов звук и буква (четене);
Цели:
-Осъзнаване на значението на буква "Щ";
- Изграждане на умения за правилно писане на членуваните думи от женски род с краесловна буква "Щ";
- Усъвършенстване на правилния изговор на думис буква "Щ";
- Усъвършенстване на четивна техника;

Ход на урока:
- организация на класа;
- актуализация на стари знания - ще си припомним за буквата "Х" като всеки каже имена на хора или градове , започващи с нея;

- Нека сравним имената на животните на картинките - колко букви и колко звука имат.

Щука - 5 б.,6 з. Щраус - 4 б., 5 з.
- Сега по същия начин да решим 1 задача от буквара.Прочетете думите на срички.
Показ от учителя на картон с печатните и ръкописни ,малки и големи букви.

- Буквата "Щ" означава първите два звука "ш" и "т" в думата. Да видим написаните на дъската думи , а вие ми кажете в кои думи броя на звуците не отговаря на броя на буквите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсова работа по МОБЕЛ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.