Курсов проект ОЕОК - ръководство


Категория на документа: Педагогика


Когато в паспортните данни се съдържат данни за "равновесната" дължина Lkp на многомодовия световод

τ6 = (L. Lkp)1/2 n1.Δ2. / 2C = (L. Lkp)1/2.(NA)4 / 8.C.n13 (23)

τ6 = 0.35 . (L. Lkp)1/2 / Δf

Във формулите (21) - (23) дистанцията L се определя по формулите

L = L1 + L2 +... LN за линейни мрежи (24)

В звездообразните мрежи , поради промяна на модовия състав в разклонителите, междумодовите дисперсиите τ6,1 и τ6,2 за двата световода свързващи максимално отдалечените абонати Lmax1 и Lmax2 , трябва да се изчисляват отделно, а максималната дисперсия на мрежата се определя по формулата

τ6 = ( (τ6,1)2 + (τ6,2)2)1/2 (25)

За едномодовите световоди τ6 = 0.

Етап 7. На този етап се изчислява хроматичната дисперсия в мрежата

τ7 = MΔtch(λ) (ps/nm km). L( km).Δλ(nm) (26)

Специфичната хроматична дисперсия MΔtch(λ) (ps/nm km) се избира от паспортните данни на световода. В случаите, когато такива данни липсват за работната дължина λ , тя може да се определи по формулата

MΔtch(λ) = MΔtch(λ0).( λ - λ02/ λ3) , (27)

за диапазона (750 - 1600)nm , в която

λ0 е дължина на вълната с нулева дисперсия ( обикновено 1300 nm ),

MΔtch(λ0) = 0.1 (ps/nm2 km).

Етап 8. На този етап се резултиращото бързодействие на мрежата

τ8 = (τ22 + τ32 + τ62 + τ72) (28)

Етап 9. На този етап се определя запаса на мрежата по бързодействие

τ9 = τ1 - τ8 (29)

Ако τ9 > 0 , избраните елементи на мрежата обезпечават зададеното бързодействие.

Ако τ9 < 0 , проектирането се повтаря след избор на други елементи.

В случаите , когато заданието по бързодействие не може да бъде изпълнено по изложения начин, може да се използват компенсатори на дисперсия.

Запаса на бързодействие τ9 , заедно със запаса по мощност α12 показват потенциалните възможности за оптимизация на мрежата.

Приложение 1 LD

Приложение 2 LED

Приложение 3 PIN PDСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект ОЕОК - ръководство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.