Курсов проект ОЕОК - ръководство


Категория на документа: ПедагогикаВ тези формули

αλ (dB/km) - относителни загуби в световода за избраната работна дължина на вълната (от фирмен сартификат),

Li - дължина на i-я участък в km,

Lmax - дължината на участъка, който съединява двата максимално отдалечени абоната в km.

Етап 6. На този етап се отчитат загубите при въвеждането на оптичния поток от източника в световода α6 (дБ). Тези загуби зависят от многобройни фактори ( размери на сърцевината на световода и на излъчващата повърхност на източника, френелови загуби, разходимост на излъчения поток, кохерентност на източника, числена апертура на световода, степен на съгласъване при използване на съгласуваща оптика и др.) При липса на достатъчни данни от този характер може да се приеме , че α6 (дБ) ≈ 6.

Съвременните полупроводникови източници се предлагат със съединен към тях къс световод (pig tail). В тези случаи РSвх (dBm) се счита за излъчена мощност от световода . В тези случаи е необходимо да се изчислят загубите при съединяването на източника към основния световод така, както се изчисляват загубите при съединения световод-световод, например

при наличие на разлики в диаметрите на сърцевините

α6d (дБ) = 10.lg(d12/d22) , d1> d2 ,

(7)

а при разлики в числовите апертури

α6NA (дБ) = 10.lg(NA12/NA22) , NA1> NA2 . (8)

Пълните загуби от разсъгласуване се определят като сума от всички видове загуби:

α6 (дБ) = α6d (дБ) + α6NA (дБ) (9)

При отсъствие на загуби от разсъгласуване (еднакви световоди) загубите α6 могат да бъдат отчетени на етап 10.

Етап 7. На този етап се отчитат загубите в съединенията световод- приемник. Тези загуби обикновено са малки и могат да бъдат приети приблизително равни на α7 (дБ) ≈ 1.

В редките случаи, когато напречното сечение на сърцевината на световода е по-голямо от фоточувствителната повърхност на приемника, може да се използва формула (7).

Етап 8 .

На етап 8А се определят загубите на мощност α8А (дБ) предизвикани от изменението на температурата на окръжаващата среда. За мрежи свързващи абонати разположени в различни обекти тези загуби могат да се определят в съответствие с таблица 1.

Таблица 1
Наличие на схема за термостабилизация
Температурен интервал
α8А (дБ)
НЕ
По голям от 100С-300С
4
НЕ
100С-300С
2
ДА
По голям от 100С-300С
1
ДАСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект ОЕОК - ръководство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.