Курсов проект ОЕОК - ръководство


Категория на документа: ПедагогикаЗа аналогови фотоприемници:

Pmin(dBm)PIN = NEP(dBm) + 5.lg(ΔFR) + 0,5.SNR(dB)

Pmin(dBm)APD = NEP(dBm) + 5.lg(ΔFR) + SNR(dB) (2a)

За цифрови фотоприемници:

Pmin(dBm)PIN = NEP(dBm) + 5.lg(ΔFR) + 0,5.SNR'(dB)

Pmin(dBm)APD = NEP(dBm) + 5.lg(ВR) + SNR'(dB) (2б)

В горните формули

NEP= SN/K (noise equivalent power) - спектрална плътност шума на изхода на фотоприемника SN (V/Hz-1/2), отнесен към входната на оптичния приемник, който има коефициент на преобразуване К (V/W). NEP обикновено се взема от фирмените описания и има дименсия (W/Hz-1/2), или (dBm/Hz),

ΔFR (Hz) - ширина на честотната лента на приемника,

ВR (bit/s) - максималната скорост на предаване на информацията,

SNR' - преизчислено отношение сигнал/ шум за цифровите приемници, по известна стойност на допустимата вероятност за битова грешка ВER, например:

ВER SNR'(dBm)
10-3 16
10-4 17,5
10-5 18.8
10-6 19,6 (3)
10-7 20,4
10-8 21,05
10-9 21,6
10-10 19,95
10-11 22,6

Често за цифровите приемници фирмените описания съдържат сведения за максималната скорост на предаване на информацията ВR (Мbit/s) и за минимално допустимата усреднена оптична мощност Pmin на входа, като се посочва стойността на BER ( най-често 10-9 , или 10-11 ).

При избора на фотоприемник следва да се отчита, че PIN фотодиода има динамичен диапазон до 100 dB, a APD има динамичен диапазон в границите (0-30) dB.

На етап 4В се определят допустимите загуби на оптичната мощност α4 при разпространението по трасето:

α4 (дБ) = РSвх (dBm) - Pmin(dBm) (4)

Етап 5. На този етап се определят загубите в световодите α5 (дБ).

За линейна мрежа (фиг.1):

α5 (дБ) = αλ . (L1 + L2 +... LN) (5)

За звездообразна мрежа (фиг.2):

α5 (дБ) = αλ . Lmax (6)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект ОЕОК - ръководство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.