Курсов проект ОЕОК - ръководство


Категория на документа: Педагогика
МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО ЗА КУРСОВО ПОЕКТИРАНЕ

ПО "ОПТОЕЛЕКТРОНИКА И ОПТИЧЕСКИ КОМУНИКАЦИИ"

1.Въведение

При проектирането на оптични мрежи изградени на базата на световоди се изисква да се определи:
* Топологията на мрежата.
* Разстоянието между абонатите.
* Избор на пасивните елементи на мрежата .
* Избор на оптични приемник и предавател.
* Изчисляване на загубите на оптична мощност по екстемните маршрути.
* Избор на оптични усилватели.
* Изчисляване на дисперсията в екстремните маршрути.
* Избор на компенсатори на дисперсията.
* Изчисляване на вероятността за грешки (отношението сигнал/шум)
* Съставяне на подробна функционална схема на мрежата.

Освен тези основни изисквания е необходимо да се вземат в предвид и следните допълнителни фактори: възможност за включване на допълнителни абонати, цена, надежност, тегло, размери, енергопотребление, защитеност от смущения, климатични фактори, и др.

Поради сложността и голямото многообразие на възможните решения в настоящото ръководство се разглеждат само два типа конфигурации на PON мрежи: линейна (BUS)(фиг.1) и звездообразна (фиг.2).

Фиг.1

Фиг.2.

2. Енергиен баланс

Енергийното проектиране на световодна оптична мрежа от линеен и звездообразен тип може да се раздели условно на 12 етапа.

Етап 1. На този етап е необходимо да бъдат избрани честотната лента, или скоростта на предаването на данни (етап 1А), отношението сигнал/шум SNR , или вероятността за битови грешки BER (етап 1Б), типа на кодиране на цифровата информация (RZ, NRZ) броят на терминалите N (етап 1В) , структурата на мрежата (линйна, звездообразна и др.) и разстоянието между абонатите Li (етап 1Г).

Етап 2. Избор на световода в зависимост от зададения диапазон на работната вълна λ и загубите при разпространение α(λ), броят на заваръчните съединения СС, броят на разглобяемите съединения РС и големината на загубите в тях αСС αРС.

Етап 3. Избор на оптическия източник (етап 3А), който се характеризира с величината на излъчваната мощност PS(dBm).

PS(dBm) = 10.lgPS(mW) (1)

Средната величина на излъчваната мощност РSвх (dBm) зависи от метода на кодиране и е с 3dB по малка от PS при NRZ и с 6dB по малка при кодиране RZ (етап 3Б).

РSвх (dBm) = PS(dBm) - 3 за NRZ

РSвх (dBm) = PS(dBm) - 6 за RZ

Етап 4.

На етап 4А се избира фотоприемник в зависимост от дължината на работната вълна λ , типа (PIN или APD) и с помощта на фирмените описания се снемат техническите му параметри (бързодействие, чувствителност, максимална входна мощност, шумови характеристики и др.)

На етап 4Б се определя минимално допустимата усреднена оптична мощност Pmin на входа , която обезпечава зададеното отношение сигнал/шум SNR (за аналогови мрежи), или зададената битова грешка BER (за цифрови мрежи).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Курсов проект ОЕОК - ръководство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.