Критерии за развитието на ученика


Категория на документа: Педагогика


Предложения за ресурсно подпомагане по учебни предмети:
Български език и литература
Критерии за езиково развитие-показател ,,свързана реч"
-Съставяне на разказ по преживяване,сричков анализ,съставяне на повествователен текст по серия картини.
Критерии за моторно развитие-фина моторика
-Прерисуване на триъгълник,повтаряне по пунктир,рисуване на човешка фигура.
Критерии за когнитивно развитие-рисуване на група от геометрични фигури.

9.Критерии за усвоени знания и придобити умения и компетенции у детето/ ученика:
Подобрено езиково развитие-показател ,,свързана реч"
Подобрени умения за съставяне на разказ по преживяване, сричков анализ, съставяне на повествователен текст по серия картини.
Подобрена фина моторика.
Подобрени умения за прерисуване на триъгълник, повтаряне по пунктир, рисуване на човешка фигура.
Подобрени умения за самостоятелно хранене и ползване на прибори.
Подобрени представи за геометрични фигури.

Подготвителна група-критерии

Усвоени знания и придобити умения и компетенции у детето:
Български език:
-Формирана способност да взаимодейства и общува с другите хора-вербално и невербално. -Формирана способност за участие в устна форма на общуване като се съобразява със своята речева изява в комуникативната ситуация
-Формирана способност за свързана реч,чрез работа по теми.Да конструира правилно построени прости изречения по картинка.
- Да обогати речника си с нови думи:названия на обекти от природната и обществената среда, названия на професии и действия.да усвои думи означаващи различни части на предметите,думи означаващи цвят или форма на предмета,думи за пространствени отношения и посоки на движение и др.
Социален свят:
Изградени представи за околната действителност.
- Формирана способност за спазване на всички придобити хигиенни и културни навици и приобщаване към културни еталони при разпознаване на общочовешки ценности.
-Формиране на двигателни умения и познавателно отношение към двигателната дейност с организиращ характер.
- Формирана способност за изпълнение на естествено-приложни движения.
-Подобрена физическата дееспособност.

Математика:
-Формирана представа за големина и др;-конкретни представи за цифрите на числата от 1 - 5;
-Формирана представа за предназначение на предмети, функции на предмети;
отношения при пазаруване;
Природен свят:
Усвоени знания за растения и животни.
-Формирана представа за лични празници-рожден и имен ден.
-Формирана представа за обичаи и традиции-Баба Марта, Дядо Коледа - празнуването им.
Изобразителна дейност:
Изградени умения за оцветяване.

4.Емоционално състояние и поведение у детето / ученика:
Повишена емоционална стабилност.Подобрено поведение в училище-съобразено с нормите за поведение в училище.По-адекватни реакции. Преодоляни агресия и негативизъм при работа.

.Критерии за придобиване на знания-2 ли 3клас

Усвоени знания и придобити умения и компетенции у детето/ ученика
Социални умения
-Затвърдено умение за спазване на основни правила за подреждане и почистване на работната и битовата среда в класа.
-Затвърден индивидуален опит за извършване на хигиенно- битови дейностти, който да се прилага и при домашни условия.
-Формирано желание за работа и контакт с връстници и други в условията на класа.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Критерии за развитието на ученика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.