Комуникативни нарушения при слепоглухи деца и ролята на социалния работник в екипната работа при терапията и социализацията им


Категория на документа: Педагогика


2.Общуване за предаване на информация и общуване за получаване на информация. Общуването за предаване на информация означава , че детето желае да предаде съобщение на околните и те да разберат нещо , свързано с него - как се чувства , какво иска и т.н. Този вид общуване може да се осъществи по различен начин - чрез поглед , изражение на лицето , движението на тялото , реч.

3.Невербално и вербално общуване . Според това дали се използва устна реч в процеса на общуване , то се разделя на вербално и невербално .

Общуването посредством картинки е подходящо за сляпоглухи със слабо зрение .

Жесто-мимична реч е алтернативен вариант на устната реч при глухи и сляпоглухи . В редица страни по света тя е призната за официален език на глухите заедно със съответния език. Тя представлява цялостна езикова система , изразявана посредством извършване на жестове с ръце , придружено от лицева мимика .

Дактилиране - част от жестомимичната реч и всъщност представлява изобразяване на буквите от азбуката посредством движения на ръцете . Всяка държава има свой дактил . В някои страни по света дактилирането се извършва с двете ръце , в други - с една . Според това дактилът се разделя на едноръчен и двуръчен.

"Тадома" - този метод е посочен към вербалните форми на общуване и е сравнително рядък метод при слепоглухите . Изразява се в разбиране на устната реч на околните чрез поставяне на ръцете пред устата на говорещия , върху устните , върху гърлото или върху бузата . Този метод е труден за заучаване и изисква изключително много време и търпение .

Писменият език също предлага различни възможности за общуване :
- плоскопечатен шрифт ;
- брайлов шрифт;
- брайлиране ръка в ръка;

Ролята на социалния работник е да защити интересите на детето. Ако родителите могат да помогнат ги привлича в работата. Необходимо е хората в семейството да се научат да общуват по между си. Възможно е родителите да нанасят вреда на детето си, без да осъзнават това. Възможно е да упражняват емоционален тормоз на детето.

Успоредно с работата с детето, трябва да се работи и със семейството. Семейството е една система и равновесието й може да бъде нарушено от много неща . Нарушения баланс на системата рефлектира най-силно върху развитието на децата.

При социална работа с деца с увреждане от голямо значение е работата с родителите. Принципите от които трябва да се ръководим са децата с увреждане са като другите деца, първо внимание към детето, после към увреждането, подпомагане на цялостното развитие физическо, умствено, личностно. Необходимо е да се въведе интегрирано обучение на тези деца например в обикновено училище, но в обособена паралелка. Реална необходимост има от активно участие на родителите в учебния процес.

Усилията на специалистите са насочени към изграждане на уменията на родителите за работа със собствените си деца. Това би могло да стане, чрез консултиране, чрез провеждане на родителски семинари, поддържащи групи, в които да се споделя опит за отглеждането и възпитанието на децата. За да може обществото да окаже ефективна социална помощ, необходимо е да се има в предвид двете основни направления, чрез които тя се реализира, социална помощ насочена към личността на детето и социална помощ насочена към семейството, училището и други институции, отговорни за отглеждането и възпитанието му.

Използвана литература:

Цветкова, М. Обучение на сляпоглухи деца и юноши

Светослава Съева -ГЛУХОТА И БИЛИНГВИЗЪМ- София, 2010
http://bg.ettad.eu/understanding-disability

Паризов П. Организация и управление на социалните дейности, "Неофит Рилски", Благоевград, 2000

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Комуникативни нарушения при слепоглухи деца и ролята на социалния работник в екипната работа при терапията и социализацията им 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.