Жизнен път и педагогическа система на Ян Амос Коменски


Категория на документа: Педагогика


Жизнен път и педагогическа система на Ян Амос Коменски (1592-1670)
I. 1. Епоха- в края на Средновековието и в началото на Новото време

- епоха(гр. epoche) - дълъг отрязък от време, определен от важно събитие или явление(историческа епоха, епоха на Ренесанса и т.н.)
- период(гр. periodos - кръговрат) - време, за което протича и трае едно явление, завършен процес, фаза или етап
- етап - отделен момент, фаза в развитието на процес или дейност
- Средновековие -( V- XVв) - средният период от схематичното разделяне на европейската история на 3 периода: Античност, Средновековие и Ново време. Обикновено от историците се приема за негово начало краят на Западната Римска империя ( Vв. или по-точно 476 година), а за негов край - възходът на националните монархии, европейските отвъдморски открития, разпространението на книгопечатането, появата на Ренесанса(Възраждането). Някои историци приемат годината 1492 г. за края на Средновековието поради няколко причини - откритието на Америка от Христофор Колумб, падането на Византийската империя, изобретяването на печатната преса и края на Стогодишната война. Всички тези явления отбелязват началото на Новата европейска история.
2. Живот
а)географска среда
- роден в село Нивнице, Южна Моравия (днешна Чехия)
- получава името си от село Комна, от където тръгва неговия род
б)семейна среда
- баща мелничар - "Училище без дисциплина е като мелница без вода" - Ян Коменски
- семейство на християни, привърженици на идеите на ранното християнство - протестанти(живот на комунални начала, развито е общественото възпитание, сами събират средства и строят училища)
в) жизнен път
- учи в Хайделберг, Германия - Богословски факултет, освен това е посещавал лекции и в другите факултети - медицински, философски, право
- връща се в родния си край, където преподава и е директор на училище
- ръкоположен за свещеник 1616
- принуден да се крие по време на 30- годишната война в западна Европа(1618-1648)
- 1622 - от чума умират съпругата и двете му деца
- 1619- римският папа издава едикт(заповед), с която приканва чешките братя да се присъединят към католическата вяра, но те отказват и биват принудени да напуснат страната
- Полша се съгласява да ги приеме - град Лешно
- около 1630 създават черква и училище, което се превръща в прогимназия
- 1632 е избран за епископ на братската църква
- научните му трудове привличат вниманието на европейската образована общност и той е канен в редица страни
-1641- поканен е от английския крал и парламента да реформира тамошната образователна система
- 1642 - избухва Великата английска буржоазна революция и Коменски напуска Англия
- живее в Холандия, Швеция, Австро-Унгария, Франция и др.
- 1658 - избухва Шведско-Полската война, което налага търсенето на нова родина
- установява с в Амстердам, където умира 1670
3. Педагогическа дейност
- работи като свещеник и като учител
- директор на гимназията в Лешно
- дейност като организатор от европейски мащаб
- радетел на европейското разбирателство още през XVIIв.
4. Мироглед
а) дълбоко религиозна личност
б) интересува се от най-новите постижения на своето време
в) привърженик на англ. философ Бейкън - родоначалник на фил. течение сенсуализъм(според него източник на човешкото познание са усещанията от външния свят, придобити чрез петте сетива)
II. Педагогически произведения

- Коменски отговаря на два въпроса:"Какво трябва да се направи?"; "Как трябва да се направи?"
1. "Отворена врата към езиците" - 1631г.
- препоръки как да се изучават чуждите езици
- съставя от 7 000 думи 1 000 изречения, които групира така, че да дават прегледна представа за предметите, природата и най-различни страни от човешкия живот.
- само за няколко години това произведение нашумява по целия свят и още приживе на Коменски е преведено на 12 европейски и 4 азиатски езика.
2. "Велика дидактика" - 1657г.
- дидактика(гр. didaktikos - поучителен) - част от педагогиката, разработваща общата теория на В, Об и Обр (въпросите на знания, умения, навици и др.)
- изпреварва с векове педагогическата мисъл на времето си
- той пръв предлага образованието да се разпредели в степени, от предучилищно възпитание в семейството до университет
- училището следва да развива както ума, така и сетивата на ученика, духовната и физическата му страна, да бъде "работилница по човечност", по хармонично развитие на човекаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Жизнен път и педагогическа система на Ян Амос Коменски 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.