Използване на възможностите на "свободната работа" за стимулиране на активното детско учене


Категория на документа: ПедагогикаДнес използването на експерименти се смята за един от белезите за задълбочено и ефективно обучение, свързано с темите за природната среда в началното училище.

Друга дейност, която доближава малкия ученик до изследователя е проучването. Темите за проучвания често се поставят от учителя. Препоръчително е в този процес да се привлекат и децата. Така планираното проучване се обогатява благодарение на детските интереси и творчески идеи. Откритията не носят само знание. При проучването не става въпрос само за среща с преживявания и с информация. Ние виждаме нещо, което е неразбираемо за нас, което се конфронтира напълно с нашия опит (Hameyer/Flemmer 2003: с.26). Учениците разбират как да формулират предположение, как да се справят с проблемни ситуации. Те не получават готово знание, а решават сами кога и къде да търсят решение на проблема.

Проучванията често са предхождани от формулирането на предположения. Така децата изпробват своите идеи. Или установяват дали идеи, които са осъществими в една ситуация, могат да намерят приложение и в други. По този начин малките ученици получават възможността да изпробват или модифицират своите схващания. Чрез различните "научни дейности" учениците могат да направят много и различни открития. Тези самостоятелно придобити познания могат да бъдат използвани при решаването на проблеми. Проучванията позволяват на учениците да използват своите сетива, да се доближат до природата чрез тях, да я опознаят и обикнат.

Изучаването на темите за природата чрез активно учене осигурява на учениците разнообразни възможности - да задълбочат познанията си, да разберат фактите, да открият обяснение на вълнуващите ги въпроси, да придобият опит, свързан с природата. Това определя и предимствата на обучението, ориентирано към действие.

3. Практическа задача - проект за родния край.

Проект " Нашата река Камчия"

Целта на проекта е:
- да се обогатят знанията на учениците за реката в родния край - река Камчия;
- да бъдат формирани представи за живеещите в реката растения и животни;
- да бъдат формирани представи за възможните природни явления, които са свързани с реката;
- да бъдат направени стъпки за възпитаването на природосъобразно поведение;
-
В хода на проекта може да стои обсъждането на въпроса " Какво знаем за река Камчия?"

Учениците могат да споделят своите знания за това от къде извира река Камчия, къде се влива, каква е нейната дължина, как е наричана преди години, за какво се използват водите й.

В основата на проекта учениците могат да оформят "Екологична карта на река Камчия".

За тази цел може да се направи проучване за флората и фауната.
"Екологичната карта" може да съдържа:
- наименования и изображения на растения и животни, които живеят в реката;
- наименования и изображения на диворастящи и селскостопански растения, които живеят в близост до реката;
- наименования и изображения на диви и домашни животни, които живеят в близост до реката;

Всичко това има за цел учениците да научат за многообразието от растителен и животински свят в реката и около нея.
* Провеждане на дискусия за възможните природни явления, които могат да са свързани с реката.

Това има за цел да се запознаят учениците с възможните природни явления - преливане и пресъхване на реката.

* Провеждане на дискусия за възможните причини да прелива реката.

Тази дискусия има за цел да се изясни на учениците възможните причини реката да прелива.

* Дискусия за отражението, които би имало едно преливане на реката, върху организмите, които живеят в близост до нея.

* Проучване на евентуални случаи, в които реката е излизала от своето корито, причините за това явление, проучване на последиците.

В последният етап на проекта учениците могат да изработят табла, които да отразяват резултатите от проучването.
- причини и последствия при преливане то на река Камчия;
- справка за годините през които реката е излизала от своето корито;
- сведения и снимки за последиците от наблюдаваните през годините приливи на реката;
- обсъждане на въпраса "Как хората могат да помогнат на растенията и животните при подобно природно явление?".

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Използване на възможностите на "свободната работа" за стимулиране на активното детско учене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.