Интегрирано образование в предучилищна степен


Категория на документа: Педагогика
16 въпрос : Интегрирано оброзование в предучилищна

степен

Независимо от факта , че интегрираното обучение у нас в сравнение с напресналите страни се появява твърде късно , по всичко личи , че неговото развитие по отношение на отделните групи деца със специални педагогически нужди следва последователността на световната практика . Интегрираното обучение в България първо обхваща зрително затруднените деца , тъй като при тях началните стъпки се оказват по - лесни .

Идеята за обучение на слепи деца в масовите училища , позната като интегрирано обучение , става достояние на нашите педагози за зрителни затруднения още през 1929 г . когато директорът на тогавашния държавен институт за слепи в София В . Стефанов взема участие в Световната конференция за благото на слепите , проведена в САЩ , където се запознава с Кливландската система .

В . Стефанов изтъква две предимства на тази система - липсата на пансиони и живеене при естествени условия , като подчертава , че в България тази система е неприложима , поради факта , че у нас има един институт за слепи и не може да се осигури транспорт за приходящи слепи ученици . Ограниченият капацитет на специалните училища , недостатъчно ефективната система за издирване и регистриране на деца с нарушено зрение и големия брой слабовиждащи са причина , поради която много ученици със зрителни увреждания се обучават в масовите училища . Това съвместно обучение се развива стихийно , без каквато и да било организация , системна квалификационна помощ и специални нормативни документи .

През 1982 г . под ръководството на В . Радулов в сътрудничество със социалния психолог Ж . Борушкина , бе положено началото на вече цитирания първи педагогически експеримент в областта на интегрираното обучение у нас .

Обучението на деца и ученици с нарушено зрение се осъществява съгласно :
ДОИ за учебно съдържание
учебни програми за обучение на ученици с нарушено
зрение в подготвителен клас
учебни програми по специалните предмети
индивидуални образователни програми или индивидуал-
ни програми за развитие .

Модели на интегрирано обучение

I . Интегриране в предучилищна възраст

Най - лесно приложим модел , тъй като обучението в тази възраст няма толкова формален характер взаимодействието между децата в тази възраст е по - естествено и непринудено.
от семейството - без предварителна системна подготовка
ресурсният учител може да интегрира детето в подходящо заведение близо до дома . Тази практика е най - масова у нас.
интегриране в обикновена ДГ от системата на ранно
въздействие или ранна рехабилитация . Тенденция за специалната педагогика е осигуряване на ранно обучение в дома на детето от 5 - 6 г. и подготовката на неговите родители , за да се стимулира комплексното развитие и се намалят последиците от увреждането .
1) детето отива в масовото детско заведение с определено равнище на обучение , което улеснява интеграцията .
2) специалистът по ранно въздействие ( консултант на родителите ) изпълнява ролята на ресурсен учител в

обикновената ДГ .

II . Тотално интегриране - I Модел с който се ражда това обучение в САЩ . Този модел предвижда обучение в масовото училище още от I клас . Това е идеалният модел за интегрираното обучение , но трябва да се подчертае , че той е най - трудният и най - рискованият . Моделът предполага много добра комплексна подготовка на ресурсния учител , който трябва да отделя повече време за подпомагане на детето , особено през първата година от обучението .

III . Интегриране в опрегелена училищна степен
Този модел е по - лесно приложим , поради факта , че след завършване на началния или средния курс в специалното училище , детето може да продължи в обикновения клас . В този случай детето отива в масово училище с достигнато определено равнище на умение за самостоятелен живот . Моделът предполага добро взаимодействие между специалното и масовото училище .

IV . Канадски модел - двойна структура
-децата , които ще се интегрират се изпращат в съседното до специалното масово училище за пробен период . През този период ученикът е наблюдаван от ресурсната служба на специалното училище . Ако ученикът покаже успешно адаптиране в обикновения клас се преминава към втората стъпка ;
- детето напуска интерната на специалното училище и се отправя към дома , за да посещава масово училище .

V . Външни класове - 1913 г. слепи посещават преодоляват затворения характер на специалното училище .
Ресурсният учител съдейства за разширяване на социални контакти .

VI . Комбинирана интеграция - англ . опит в областта на интегрираното обучение , в който специалното училище има различна степен на пряко взаимодействие с масовото .
1) ливърпулският модел не предвижда интензивни контакти с масовото училище , тъй като поема цялата отговорност за обучението на интегрираните ученици .
2) тефилдски - крачка напред , открита ресурсна стая за двама приходящи учители , които осъщчствяват тясно сътрудничество между специалното и масовото училище .Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Интегрирано образование в предучилищна степен 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.