Иновационна програма по етнография за СИП 4-ти клас


Категория на документа: Педагогика


10 (100%)
-
-
Въпрос № 3
8 (80%)
-
2 (20%)
Въпрос № 4
4 (40%)
1 (10%)
5 (50%)
Въпрос № 5
4 (40%)
-
6 (60%)
Въпрос № 6
9 (90%)
-
1 (10%)
Въпрос № 7
2 (20%)
-
8 (80%)
Въпрос № 8
10 (100%)
-
-
Въпрос № 9
9 (90%)
-
1 (10%)
Въпрос № 10
7 (70%)
-
3 (30%)


Разгледани в графика някои от въпросите изглеждат така:
Фигура 1

От направената анкета прави впечатление, че учениците имат бегли познания за родното си място. Половината(50% ) дават отговор - "не знам", едва (30%) са запознати с някаква информация за родното си място. Което е показателен факт, че учениците имат нужда от изучаване в училище на дисциплина като етнографията. Още повече, че всички са единодушни, че човек трябва да се интересува от родното си място, традиции, обичаи, говори и др. На въпроса: "Искаш ли да научиш нещо повече за родното си място?" резултатите също са обнадеждаващи 90% са категорични, че желаят.
Интересни са показателите, които се отнасят до практическата страна при осъществяване на СИП-а. Децата нямат познати хора или поне те не знаят, кой е носител на родовата памет, към кого да се обърнат за информация. От тук и несигурността дали да се включат в събирателска дейност или не. Различно реагират за участие в подготовка на фолклорен празник или драматизация. Половината "не знаят" дали ще се включат, т.е. тук е мястото на учителя, който ще води СИП-а как ще мотивира децата за участие и дали ще се присъединят към останалите 40% , които желаят такова участие.

Фигура 2

На последния въпрос: "Би ли се записал/а в СИП по етнография?" 70% от учениците отговарят положително, а 30% не са сигурни и отговарят с "не знам". Това в графика е показано по следния начин:
Фигура 3

ІV. Изводи,обобщения и заключение от направената анкета и интервю

Резултатите от анкетата, която направих с учениците и съответно интервюто с техните родители подтвърждава нуждата от въвеждане на СИП по етнография в четвърти клас.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационна програма по етнография за СИП 4-ти клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.