Иновационна програма по етнография за СИП 4-ти клас


Категория на документа: Педагогика


6.Искаш ли да научиш нещо повече за родното си място?

А) Да Б) Не В) Не знам
7. Ще се включиш ли в събирателска дейност ( да събираш приказки, легенди, местни обичаи)?

А) Да Б) Не В) Не знам
8. Трябва ли човек да се интересува от родното си място, традиции, обичаи, говори?

А) Да Б) Не В) Не знам
9. Искаш ли да научиш нещо повече за родното си място и семейство?

А) Да Б) Не В) Не знам
10. Би ли се записал/а в СИП по етнография?

А) Да Б) Не В) Не знам

Интервю с родители

1. Какво е отношението Ви към местните обичаи и традиции?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Смятате ли, че Вашето дете трябва да се интересува от местните традиции, фолклор, обичаи?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Бихте ли подкрепили детето си при участие в СИП по етнография?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Ще запишете ли Вашето дете в СИП по етнография? Защо?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
5. С какво ще допринесе един СИП по етнография за развитието на Вашето дете?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Използвана литература
1. Алтермат, У. Гражданско образование. Етнонационализмът в Европа. С., Галико, 1998.
2. Учебни програми за задължителна подготовка 1., 2., 3., 4. клас. С., МОН, 2004.
3. Формиране на национална идентичност на учениците в българското училище. - Професионална библиотека, 2005, №10, СБУ.

4. Крумова, Т. Изграждане на Алтернатива. Успешни модели за повишаване на качеството на образование в малките населени места

ІІІ. Графично и таблично представяне на резултатите от емпиричното изследване

От направената анкета с ученици от четвърти клас на ОУ " Ав. Попстоянов" - гр. Рила могат да се изведат следните таблични резултати. Резултатите се базират на брой ученици - отговорили съответно с "да", "не", "не знам" на конкретния въпрос (от 1 до 10). Изчисляване на %.
Таблица 1
Номер на въпроса
Брой на отговорилите ученици с:

Да (%)
Не (%)
Не знам (%)
Въпрос № 1
3 (30%)
2 (20%)
5 (50%)
Въпрос № 2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Иновационна програма по етнография за СИП 4-ти клас 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.