Художествения модел за човека и света в Ботевата поезия


Категория на документа: Педагогика
Методически анализ на наблюдаван урок по
Литература

Тема:
Макротема: Художествения модел за човека и света в Ботевата поезия
Основна тема: Обрзът на личрическия човек
Училище: 9-та френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин"
Клас: 11-ти
Дата: 27.09.2011г.

І. Функционални особености на урока
1. Цели и задачи
а) общообразователни - учениците да се запознаят със специфичните особености на стихотворението "На прощаване" (използвани похвати, основни внушения, използвани тропи)
б) развиващи - развиване на умения за защитаване на собствено мнение;разпознаване на ключовите моменти, средствата и похватите на изображение
в) възпитателни - осъзнаване на мотивите на поета за написване на творбата и съпоставимостта на мотивите му с днешната действителност
2. Вид на урока: урок за нови знания; за интерпретация на художествен текст
ІІ. Характеристики на учебния час и класа
Часовете по литература във Френската гимназия са разпределени в блокове - два последователни часа по 40 мин. Наблюдаваният час по литература беше първи за класа в този ден. Учениците бяха сравнително активни и по-голямата част от класа взимаше участие по време на часа
ІІІ. Съдържателни особености
1. Тема:
а) Макротема: Художествения модел за човека и за света в Ботевата поезия
б) Основна тема: Образът на лириеския човек в Ботевата поезия. "На прощаване", основни идеи, значения и образи
2. Използвани методи: беседа
ІV. Структурни особености
1. Ход на урока
а) встъпление
Учителката споменава характеристиките на епохата и на живота на Ботев, преговаряйки с учениците предходния урока от предходния час. За домашна работа учениците са имали за задача всеки да избере осем стиха от стихотворение на Ботев и да изрази в кратък текст основните смисли и внушения. Преди да почнат учениците да четат интерпретациите, учителката записва на дъската макротемата "Художествения модел за човека и света в Ботевата поезия", а след нея и основната тема "Образът на лирическия човек в Ботевата поезия". Учениците доста дейно взимата участие в четенето на домашните си работи. След всеки прочетен откъс, учителката записва на дъската ключови моменти:
- жертва, саможертва, смърт
- образът на родината
- образът на майката
- идеята за борбата
- любовта и диалога в поезията на Ботев
- мотивът за свободата
- вярата на лирическия човек срещу невярата на всички други
- Ботевия идеал
След изведените изводи, учителят поощрява учениците за това, че всеки е изразил своята лична позиция. Оставя темата отворена, допълвайки че изброяването може да бъде продължено безкрайно. В неизбежанта повтаряемост на теми, мотиви и образи на това изброяване биха могли да се открият различни обобщения за Ботевата поезия.
След това учителят пуска малък формат на стихосбирка на Ботев от 1885г. като прави анонс, че "На прощаване" е първия текст в стихосбирката, което определя неговия програмен характер. Споменава любопния факт, че именно стихотворението "На прощаване" е било открито в личното тевтерче на Левски. По този начин учителят подсилва интереса на учениците.
б) изложение
Г-жа Бакърджиева раздава на учениците разпечатано стихотворението и поставя на класа задача всеки да помисли кое е водещото и определящо в творбат. Чрез диалог между учениците и учителя се извеждат основни мотиви в творбата:
- Аз-ът и другите
- героя олицетворява народния порив
- мотивът за песента - остава в паметта, съхранява човек след смътта
- мислената диалогичност на текста - диалогът остава неосъществим
- смислови значения на гласа и на песента
- идеята за предаване на завета
- образът на робското време
- символни нива в творбата : "бащино огнище", "там", "турска черна прокуда"
Чителя обръща внимание на композицията на текста като отбелязва, че текстът е разграфен на картини. Всяка една картина започва с обръщение към майката. Картините са общо четири:
- прощаването с майкатаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Художествения модел за човека и света в Ботевата поезия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.