Формиране на самостоятелното учене


Категория на документа: ПедагогикаМинистерство на образованието, младежта и науката
Проект № BG051PO001-3.1.03-0001
"Квалификация на педагогическите специалисти"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

КУРСОВА РАБОТА

ТЕМА:

РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНО УЧЕНЕ (В НЯКОЛКО КЛАСА ЧРЕЗ ДАДЕН УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ИЛИ ЧРЕЗ ОПРЕДЕЛЕНА КОО )

Екип, разработил курсовата работа:

име, презиме, фамилия
Населено място
Училище
е-mail
подпис
1.
Станка Неделчева
Дамянова
с. Осенец
общ. Разград
ПУИ " Хр. Ботев "


2.
Бехидже Велиева Исмаил
с. Осенец
общ. Разград
ПУИ " Хр. Ботев "


3.
Елена Цонева
Друмева
с. Осенец
общ. Разград
ОУ " Д-р
П.Берон"


4.
Росица Николова
Николова
с. Осенец
общ. Разград
ОУ " Д-рСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Формиране на самостоятелното учене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.