Етика в рехабилитацията


Категория на документа: Педагогика


Да се вземат под внимание знанията на родителите и опита им в планирането, провеждането и оценяването на специалните нужди на ЛИЗ.

Необходимо е поддържане на комуникация между родители и специалисти с подходящо зачитане на личния живот и поверителност.

Да се повишат възможностите за обучение на семейството в използването на точна информация и професионални методи.

Да се информират родителите за правата на децата им и да се съдейства за предотвратяване на възможно нарушаване на тези права.

Да се признават и зачитат религиозните и културни различия в някои семейства на ЛИЗ.

Застъпничество

Специалистите непрекъснато да се стремят да подобряват правителствените разпоредби за живот на ЛИЗ.

Да работят в сътрудничество с други специалисти за насърчаване и подобряване на предоставените услуги за ЛИЗ.

Да изготвят предложения за използването на подходящи коригиращи действия.

Да защитават правата на ЛИЗ, за да имат те равни възможности в нашето общество.

Задача и роля

Специалистите трябва да получават писмена информация за всички задължения и отговорности, включително и тези, които са вписани в длъжностната им характеристика.

Професионалистите активно участват в планирането, разработването и управлението на специална програма за образование и обучение, която да отговаря на променящите се нужди на ЛИЗ.

Професионално развитие

Специалистите в тази сфера системно трябва да развиват своите знания и умения, за да поддържат високо ниво на компетентност в отговор на променящите се нужди на ЛИЗ, чрез включване в програми за продължаващо обучение.

Професионалното развитие включва участие в семинари, делови срещи и курсове за продължаващо образование, както и четене на професионална литература.

Специалистите трябва да имат активна позиция в регулирането и използването на подходящи процедури за осъществяване на промени.

Необходимо е да участват в изследвания, свързани с образованието и рехабилитацията на ЛИЗ, с цел подобряване на качеството им на живот.

Те трябва да спомагат за преустановяване на използването на всяка процедура за намеса, която може да доведе до нежелани последствия за ЛИЗ.

Отношение с други специалисти

Всеки специалист трябва да признава компетентността и опита на всеки член от екипа.
Да се стреми да развива позитивни нагласи сред всички други специалисти.
Да си сътрудничи с други служби и организации, ангажирани в обслужването на ЛИЗ, чрез дейности като: планиране ,координация и обмен на информация, предоставяне на услуги, оценка и обучение.
Да осигурява консултации и помощ, когато е целесъобразно, на други организации, обслужващи ЛИЗ.
Да поддържа ефективни междуличностни отношения с колеги и други специалисти.

Вродени аномалии и хромозомни аберации

Категорията включва вродени аномалии на нервната система и комбинирани форми, микроцефалия, вродена хидроцефалия ,мозъчни кисти ,както и хромозомни аберации .
Много от вродените аномалии и хромозомни аберации водят до умствено изоставяне в различна степен и произтичащи от това езикови нарушения и трудности във функционирането. Някои от тях имат емоционални и поведенчески проблеми.
Синдром на DownСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Етика в рехабилитацията 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.