Дизонтогения по типа на неправилно развитие. Синдром на ранен детски аутизъм (РДА). Характеристика на симптомите.


Категория на документа: Педагогика
РЕФЕРАТ

По обща и специална педагогика
На тема дизонтогения по типа на неправилно развитие- синдром на ранен детски аутизъм(РДА). Характеристика на симптомите.

Специалност социални дейности 2курс

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Какво представлява аутизмът.

2. Критерии, за наличие на аутизъм.

3. Симптоми.

4. Нарушения при децата с аутизъм.

5. Обучение и терапия.

6. Оказване на помощ на децата с аутизъм.

Една от най- бързо разпространяваните болести през последните години, набираща все по- голям спектър на разпространение е аутизмът. Ако в близкото минало по- голямата част от населението дори не са чували за този термин , то към 2007 г. 1,5 млн. деца в света страдат от аутизъм,като преди 20 години е 1 на 10 000 деца, а през 2010 г.- 1 на 110 деца.

От началото на последното десетилетие на XX век процентът на децата, засегнати от аутизъм се увеличава по целия свят. Статистиката в страни като САЩ и Великобритания показва, че броят им продължава да нараства, като са засегнати деца от всички етнически и социални групи, във всички региони на света.

В България броят на децата с аутизъм е неизвестен. По официални статистически данни броят на децата с генерализирано разстройство на развитието е 409 за 2009 г., 411 за 2010 г., 436 за 2011 г. (НЦОЗА). На 3.12.2010 г. в Тирана министрите на здравеопазването от Балканския полуостров подписват Декларация за аутизма и поставят началото на Мрежата за аутизъм на Югоизточна Европа, която включва Албания, Босна и Херцеговина, Хърватия, Македония , Словения, Черна гора, Косово и България.

Аутизма е вид генерализирано разстройство на развитието, което засяга развитието на мозъка, оттам и поведението на човека и се появява през първите три години от живота като абнормно развитие със специфични характеристики. Самото понятие означава
усамотяване, самоизолиране и е една от големите загадки на детското аномално развитие.
Обикновено до две годишна възраст вече е ясно дали детето е аутист,но проявите могат да проличат и в училищна възраст (като проблеми със социалната адаптация, към училищните правила или взаимоотношенията с връстници).Като цяло при всяко едно дете може да са засегнати различни области: слабо развитие или отсъствие на говор, ограничени комуникативни умения, привързаност към предмети и действия и съпротива към промени. Аутизмът е силно инвалидизиращо за цял живот разстройство на развитието.

Критерии, за наличие на аутизъм са:

1. Значително засягане в социалното общуване, изразено чрез поне две от следните характеристики:

а) използването на множество не речеви маниери, като гледане очи в очи, изражение на лицето, позиция на тялото и жестове, регулиращи социалното общуване;

б) загуба на възможността за сприятеляване, съответни на възрастовото развитие;

в) липса на спонтанен стремеж да се сподели радост, интерес, чувства или постижение с други хора (липса на показване, даване или посочване на интересни обекти);

г) липса на социална или емоционална взаимност (няма активно включване в прости колективни игри, предпочитание към самостоятелните занимания,без да се обръща внимание към останалите);

2. Ограничени повтарящи се и стереотипни шаблони на поведение, интереси и дейности:

а) постоянна заетост с части от обекти;

б) стереотипни и повтарящи се движения (характерни, повтарящи се движения);
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дизонтогения по типа на неправилно развитие. Синдром на ранен детски аутизъм (РДА). Характеристика на симптомите. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.