Дидактически анализ


Категория на документа: Педагогика
1.Дидактически анализ на видовете знания във възпитатено-образователна ситуация ,,Картичка за мама''

1.1 Понятията като вид знания
А)понятия отразяващи обекти и техните свойства
-материали-картон,шнур
-название на учебния образец-картичка за мама
-инструменти и пособия-лепило
-свойства-твърдост на картона,цвят на картона,еластичност на шнура
Б)понятия отразяващи процеси и явления
-технологична операция-залепване и отлепване от перфорация,нанизване на конец и завързване на конеца
-технологичен процес за изработване на картичка за мама
-професионална дейност свързана с изработеното изделие-художник,дизайнер

1.2 Зависимости и закономерности
А)закономерности-смяна на годишните времена и празниците
Б)зависимост-от пространственото положение на апликациите,от вида на дизайна на изделието
1.3 Правила
-безопасна работа с лепило
1.4 Алгоритъм
-технически алгоритъм за изработването на изделието картичка за мама-отделяне на разгъвката от картона,нанасяне на лепило и залепване на елементите,нанизване на шнура
1.5 Водеща идея
-идеи свързани с технологичния алгоритъм на работа-да се работи правилно,да не се нанася мн лепило
-идеи с хуманитарно-образователна насоченост-уважение към празниците,любов към семейството

2. Цели на възпитателно-образователната ситуация

2.1 Образователни цели:
-да се усвои зависимостта между вида на изделието и материала
-да се усвои технологичния алгоритъм на работа- отделяне на разгъвката от картона,нанасяне на лепило и залепване на елементите,нанизване на шнура
-да се формират общотрудови умения на работа-да планира дейността си,да я изпълни и оцени,да се организира за предстоящата дейност
-да се формират специалнотрудовите умения на работа-композиционни умения,затвърдяване на уменията за подлепване и нанизване
2.2 Развиващи цели:
-да се формират интелектуалните умения-умения за планиране и организиране на дейността
-да се формират обобщените познавателни умения-да наблюдават и да сравняват,да направят опит
-да се развие предметно-образното мислене-чрез анализ на образеца или да се развие логическото мислене чрез анализ на технологичния алгоритъм на работа

3.3 Възпитателни цели:
-развиване на сръчност
-изграждане на естетическо чувство
-уважение към празниците
-умения за работа в група
-стимулиране положителни емоционални преживявание и естетически чувства и самостоятелна творческа дейност

4.Схема на Подяков

1.Първичен анализ ма изделието

1.Какво виждате?
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Дидактически анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.