Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника


Категория на документа: Педагогика


1. Подготвителна част - беседа

Слушайте внимателно откъс от едно произведение. Кои са героите в него и кое е произведението?
" Томи и Аника бяха пристигнали в кухнята и Пипи се провикна:
- Сега тук ще се бъркат палачинки. Сега тук ще се пекат милинки. Сега тук
ще се правят курабийки.

Тя взе три яйца и ги подхвърли високо нагоре. Едното падна върху главата и и се счупи, а жълтъкът потече по лицето и. Другите обаче тя улови ловко в една тенджера, където те се счупиха... Докато говореше, Пипи ловко извади с пръсти яйчените черупки от тенджерата. После взе която висеше на стената, и започна така да разбива тестото за палачинките, че опръска стените. Сетне изсипа остатъка от тестото в тиган за палачинки, който стоеше върху печката.Когато палачинките се изпържваха от едната страна, Пипи ги мяташе почти до тавана. Те се обръщаха във въздуха и тя ги улавяше, докато падаха. Щом ставаха готови, Пипи ги хвърляше към другия край на кухнята право в една чиния върху масата."
- Какви други продукти са нужни на Пипи, за да направи палачинките?
- Къде се съхранява брашното у дома?
- А яйцата и прясното мляко? Защо?

2. Поставяне на темата.
Този час ще говорим за хладилника и как да съхраняваме продуктите в него. Ще изработим и украса за мелба.

3. Работа с учебника.
Прочетете от учебника как хората са съхранявали храните тогава, когато не е съществувал хладилникът.

- Как се съхраняват по- дълго време продуктите в хладилника?

/ Тук идеята е децата да разберат и запомнят, че всеки продукт, който се слага в хладилника, трябва да е затворен в кутии, пакети, фолио и др. Това е част от хигиенните правила, които трябва да бъдат съблюдавани при обработката и съхранението на продуктите./

Учениците изпълняват задачата, свързана със съхраняване на продуктите в или извън хладилника.

- Сладоледът, направен от мляко и захар, също се нуждае от хладилник, за да се запази вкусът му. Прочетете как древните китайци са приготвяли сладолед.

- Каква е разликата между мелбата и сладоледа?

4. Демонстрация от учителя.

При изработването на украсата за мелба изискванията са свързани с прецизност при рязането и сглобяването на частите, тъй като детайлите са малки.

5. Самостоятелна работа на учениците.

6. Изложба от мелби и консумация.

От донесения сладолед децата може да си направят мелби, като ги оформят естетически в чаша или купичка и ги украсят с приготвените аксесоари.

4.3. Представяне и анализ на резултатите от диагностичното
изследване

Резултатите от тестовете са изведени в няколко таблици. Те дават ясна представа за изследваните в тази разработка проблеми, а именно свързаните със знанията и уменията за битово-поведенческа култура у учениците.

Изследването е проведено с общо 25 ученици от трети клас в СОУ "....................................." - гр. ......................

Поставената хипотеза е мотивирана от обстоятелството, че ако се използват подходящи форми и методи в обучението по Домашен бит и техника и чрез развиване на уменията за по-пълно ориентиране в техниката и технологичната организация на съвременния труд, то може да се формира и развива битово-поведенческата култура, като елемент на технологичната култура на учениците от трети клас.

Диагностичната процедура обхваща теми от учебното съдържание, в които учениците получават знания за понятия с технико-технологичен характер. Тези знания са съществени за реализирането на поставените задачи от тестовете за решаване.

За отчитане на резултатите от изследването ръководно начало ни бяха следните критерии:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.