Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника


Категория на документа: Педагогика


ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ - ВАРНА

ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА
ПРОФЕСИОНАЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН

ТЕМА: Диагностика на знания и умения за битово - поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по Домашен бит и техника

Дипломант: Научен ръководител:

...................... ............................

ВАРНА
2011 г.

Увод ..........................................................................................3 стр.
Основни задачи...........................................................................5 стр.

І. Въведение в педагогическата диагностика
1.1. Основни понятия в педагогическата диагностика................................6 стр.
1.2. Технологичната култура като задължителен елемент в

технологичното обучение на учениците..........................................................11 стр.

ІІ. Битово - поведенческа култура като елемент на технологичната култура

2.1. Ролята на битово-поведенческата култура за възпитанието на учениците.............................................................................................................15 стр.

2.2. Ролята на технологичната култура за обучението на учениците.....17 стр.

2.3. Връзка и взаимодействие на технологичната култура с битово-поведенческа култура при обучението на учениците.............................20 стр.

ІІІ. Методологически характеристики на диагностичното изследване

3.1. Предмет, обект и организация на изследването............................23 стр.

3.2. Методи и инструментариум на изследването..............................24 стр.

3.3. Критерии и показатели на изследването....................................31 стр.

ІV. Представяне и анализ на резултатите

4.1. Възможности на обучението по ДБТ в IІІ клас за формиране на знания и умения за битово-поведенческа култура..........................................33 стр.

4.2. Представяне и анализ на резултатите от диагностичното изследване .36 стр.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ....................................................52 стр.
ЛИТЕРАТУРА...........................................................................54 стр.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Диагностика на знания и умения за битово – поведенческа култура у учениците в трети клас в обучението по домашен бит и техника 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.