Авторитетът на учителя


Категория на документа: Педагогика


Югозападен университет "Неофит Рилски"
Философски факултет
Катедра по социология

КУРСОВА РАБОТА
по
Социология на образованието

Авторитетът на учителя

Изготвил: С.Керезова Проверил: Гл. ас. д-р П. Стойкова
№. 11350221032
3 курс, социология

Нека си представим , че образователната система е човешко тяло . Човешкото тяло е съвкупност от органи , които ако действат заедно и едновременно ,то тялото е здраво и функционира правилно. Същото е и с образователната система , ако всички звена работят в синхрон в името на една цел , учението на младеща, то тогава резултатите от нея ще са отлични. Главния орган в тялото е сърцето , както в образованиетоe главното лице е учителя с авторитет .

Думата авторитет преведена от латински означава "достойнство , сила, власт , влияние " . В социологията това влияние не означава само сила , власт -основана върху принуждение, а влияние основано върху общественото признание на личността или в очите на колектива-класа.

Авторитета на учителя оказва влияние върху учениците , за да ги накара да се подчинят при дадените обстоятелства. Пример за това е да си напишат домашните , или да почистят дъската , или пък просто да слушат материала който се преподава. Това влияние е толкова необходимо колкото и обичта която им се дава. В израстването на личността , особено през юношеството авторитета на учителя е изключително нужен .

Според световно известният френски социолог Емил Дюркем и книгата му " Да мислим възпитанието ", показва , че липсата на дисциплина предизвиква девиантно поведение в някои подрастващи. Без авторитета възпитанието и образование не се провеждат пълноценно. Това предизвиква в личността на ученика слабост, несъмостоятелност, моралното съзнание не се изгражда , субекта започва да живее в постоянна тревожност и несигурност.

Но ако се приложи тираничната страна на авторитета е също толкова опасно , колкото и да има липса на авторитет. За това трябва да се изгради една здрава и силна златна среда.

Друго тълкование на авторитета на педагога - това е неговия морален статус в колектива на учащите се , това е форма отново на дисциплина с помощта на която авторитетния и уважаван учител регулира поведението на учащите се, влияе върху техните убеждения. Учителя е носител на морални качества и етика без тях е немислимо образованието . Естествено и логично е, всеки педагог ("внедрител на етика , морал ценностната система ") да бъде носител на онези качества,които се бори да внедри у своите възпитаници,защото само така той ще има успех в мисията си , ще може не само да дава личен пример с думите и с делата си,но и с по-голяма самоувереност ще гледа на това,което възпитава у другите.

Друг важен момент е да се разграничава истинския от фалшивия авторитет . Фалшивия авторитет се проявява в множество форми : авторитет на насилието или потискането , който е" най- страшен " . "Най - страшен " е защото потиска дейността на подрастващите и възниква детската лъжа , страхливост , жестокост .

Друг авторитет е на разстоянието, при който възпитателите се стараят по-малко да общуват с възпитаниците си и да увеличат педагогическата дистанция. Авторитет на високомерието или надменността, третиран като особен вид авторитет на разстояние, но по-вреден от него; авторитет на педантизма, на "бюрократичното началстване" , при което животът на детето, неговите интереси и развитието му минават незабелязано;

Авторитет на добротата или най-неразумен вид авторитет, при който детската обич се предизвиква чрез непрекъсната отстъпчивост; авторитет на дружбата или приятелството, при който взаимно уважение, истинско приятелство няма и възпитанието или се прекъсва или се прекратява или започва противоположен процес.

Или обобщено казано учителя без авторитет не може да бъде възпитател , защото той винаги ще трябва да изпреварва своето време , за да учи на добро и човешки добродетели . Винаги е нужен за всяко общество със своя морал и личност , за да образова и възпита .Израза " Индивида се ражда , но личността се изгражда " тук не важи . За мен учителя се ражда със своята професия и му е предначертано да я упражнява. Най-правилно и убедително разкрива същността на учителя и неговото извисяване д-р Януш Корчан (1878 - 1942 ) :

" Възпитател , който не сковава , а освобождава , не потиска , а възвисява , не мачка , а формира , не диктува , а учи , не изисква , а пита , ще изживее заедно с детето много вдъхновяващи минути , като веднъж ще следи с навлажнен поглед борбата на ангела със сатаната , където светлият ангел побеждава "

( Илия Филянов 1994)

Използвана литература:
1. " Да мислим възпитанието " 2003г. Емил Дюркем
2. http://bg.wiktionary.org/wiki/%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
3. http://download.pomagalo.com/1022752/pismena+razrabotka+za+pridobivane+na+pyrva+profesionalno+kvalifikacionna+stepen+na+tema+lichnostta+na+syvremenniya+uchitel/?fromrelatedHomework=0&atectg=profit&ateact=reference&atelbl=sponsored_searches

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Авторитетът на учителя 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.