Арт терапията – начин да надникнем и разберем света на детето – аутист.


Категория на документа: ПедагогикаЧервеният цвят олицетворява могъществото, силата, волята за победа. Хората, които харесват червеното, умеят да постигат целите си, имат неизчерпаема енергия и са постоянен генератор на идеи. Червеният цвят символизира страстта, изразява и склонност към импулсивни постъпки, необмислени предварително действия, този цвят подтиква към активност във всяко начинание, вдъхновява и насочва силите за продължаване на започнатото, олицетворява победата и способността точно да се нанесе удар. В митологията червеният цвят е широко използван. В Африка се тълкува като "безкрайно те обичам", в хералдиката на кръстоносците червеното означава любов към Бога, ближния, но също ярост и жестокост. В християнството е символ на великолепието и пролятата кръв.

Жълтият символизира интуицията, съобразителността, оригиналността, радостта, надеждата, жизнеността, просветлението, общителността, разширението, оптимизмът, философията, егоизмът, нечестността, предателството, страхът. В митологията жълтото се олицетворява със Слънцето, топлината, пролетта и цветята. символизира.

В зеленото е заложена потенциална енергия - този цвят не отразява спокойствие, а вътрешно напрегнато състояние. Зеленото отразява отношението на човека към самия себе си. Той неутрализира действието на останалите цветове, помага да се разсеят негативните емоции, носи спокойствие и умиротворителност, помага на концентрацията и на вземането на решения, помага при шок и има сънотворно действие.

Оранжевото принадлежи на свръхемоционалните хора, те са блестящи, но неравномерно надарени ,изумяват околните с гъвкавостта си и многостранността на психиката си, често имат художествен талант, доброта, отзивчивост. Но в същото време са повърхностни, имат неустойчиви интереси, постоянна потребност от нови занимания.
Оранжевият цвят е цветът на топлината, блаженството, на мекия блясък и залязващото слънце. Той радва и носи добро настроение, на практика винаги има благотворно влияние и показва радостните страни от живота.
Черният цвят винаги скрива в себи си онова, което носи, той е загадъчен. Предизвикващ любопитство, привличащ и плашещ, той винаги призовава човека да освободи своята същност, т.е. човек трябва да мине през черното, за да познае бялото.

Черното в дълбинната психология на сънищата е цветът на пълната безсъзнателност, на потъването в тъмнината, в тъгата, в мрака". Като цвят, който влияе върху човешката психика, той създава усещане за непрозрачност, сгъстяване, тежест. В Африка принасянето на черно животно в жертва означава молба за дъжд, което се отъждествява с Живота, докато черните белези на тялото означават болест. Черните дрехи означават недостиг или липса на нещо в живота, от черното трябва да се излиза бавно като се разрежда с други цветове.

Черният и белият цвят помежду се гасят, вече не носят първоначалната си информация и не потискат психиката. По принцип, черно облекло се избира, когато са на лице депресивни състояния и желание за отхвърляне на околните.

Цветовете са точен израз на емоционалния заряд, който всеки от нас носи. И ако умеем да разгадаме посланието им, това би улесноло неимоверно комуникацията в случаи, в които думите са безпомощни и непотребни.

IV. Какво ни "казват" детските рисунки

Показаните картини са реални, нагледни примери от опита на психотерапевтите. В тях ясно си личи емоционалното състояние на децата. Цветовете, използвани детските творби отразяват състоянието на детето в момента на създаването им. Те носят цяла палитра от чувства. В тях ясно личи израза на възприемането на собственото "аз", на околната среда, на отношението с останалите. Ето какво можем да установим за всяко едно дете след обстоятелствен анализ на рисунката му.

Дете Д.
1.
2.

3.

4.

Самият стил на рисуване говори за наличие на хиперактивност, известна агресивност и непризнаване на авторитета( сн. 1,2,3,4 - Дете Д.). Замахът с четката показва виталност и освободеност на личността. В рисунките детето се наблюдава пълен хаос, израз на високо ниво на обърканост. Ако то иска да изрази своите страхове и емоции, го прави само в едната част на листа, т.е. не можем да говорим за постоянни агресивни прояви. Вероятно те биват сублимирани. Използваният жълт цвят изразява неговата весела натура и непринуденост. Наблюдават се личностни конфликти, защото за изписването на името си е избрал тъмни цветове. Той възприема себе си като лошия герой, който разваля играта на останалите.

Дете К.
5.

6.

Наблюдаваме твърд замах с жълтия цвят (сн. 5, 6- Дете К.). Агресивността ясно личи от категоричността на четката.
При това дете са налице вътрешни конфликти и липса на сигурност. Използваният жълт цвят, който е нанесен плавно, говори за любов към внимателните и повтарящи се действия.
7.

8.

В тази рисунка откриваме алгоритъм на задачите - първо рисува формите, после ги запълва (сн. 7 и 8 Дете К2.). Границите са размити. Ако синьото е той, червеното може да са родителите му/обкръжението му. Може да се говори за високо ниво на прецизност и точност. Използвана е цяла палитра от цветове, което ни посказва разнообразни емоции.

Ясно си личи натискът с четката - отчетлив признак за явни агресивни прояви. За меланхоличната му същност може да се съди от центрираността на фигурите на листа като голяма част от него е незапълнена.
Дете И.
9.

Ясно са изрисувани слънце, пясък, море, което говори, пресъздадена е типична лятна атмосфера(сн. 9 Дете И.). В рисунката откриваме добра пространствена ориентация, защото имаме правилно разположение на отделните обекти. Слънцето изразява ясно нуждата от внимание и закрила. Интересно е да се отбележи, че летния пейзаж е напълно противоположен по същност на меланхоличния темперамент на детето. Явно то е нарисувало своята утопична идея за душевен мир и спокойствие, което ще го държи далеч от депресивните състояния.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Арт терапията – начин да надникнем и разберем света на детето – аутист. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.