Анализ на резултати от изходни нива по предмети и класове


Категория на документа: Педагогика


 ОУ "ДОБРИ ВОЙНИКОВ", С.КАМЕНАР, ОБЩ.ВАРНА

АНАЛИЗ

на резултатите от изходните нива по математика при V,VІ и VІІІ класове

за учебната 2012/2013 година

Училище

ОУ "Добри Войников" - с.Каменар
Учебен предмет

МАТЕМАТИКА
Клас, паралелка
V,VІ И VІІІ клас
Учебно съдържание

МАТЕМАТИКА
Преподавател
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ
Длъжност

Ст.учител Прогимназиален етап
Педагогически стаж
29 години
Професионално
квалификационна степен
-


Брой ученици участвали в теста
V клас - 27; VІ клас- 20; VІІІ клас - 17
Среден успех
V кл. - Среден /2.70/; VІ кл. - Среден/2.80/; VІІІ кл. - Среден/2.60/
Учениците са срещнали най-големи трудности при:
Намиране на неизвестно събираемо, процент и лице на фигура.
Насоки за работа на учителя през учебната 2013/2014г.
Да се работи за преодоляване на пропуските при усвояването на таблицата за умножение, действия с обикновени и десетични дроби и с рационални числа и степенуване.

V клас
Слаб 2
Среден 3
Добър 4
Мн.добър 5
Отличен 6
11
13
3
-
-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анализ на резултати от изходни нива по предмети и класове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.