Алтернативи за интеграция на ромските малцинства в българската образователна система


Категория на документа: Педагогика


4

 Анкета, проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова.

5

 Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, МОН 2004 г.

6

 Анкета, гл. ас. д-р Зорница Ганева.

7

 Анкета, доц. д-р Моника Богданова.

8

 Танев, Т., Анализ на публичните политики, С. 2008, с. 215.

9

 Танев, Т., Анализ на публичните политики, С. 2008, с. 224

10

 Key competences for lifelong learning, http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_en.htm.

11

 Равен достъп на ромите до качествено образование (институт "Отворено общество"), http://www.soros.org/initiatives/roma/articles_publications/publications/equal_20070329/bulgarian1_20070329.pdf.

12

 Закон за народната просвета, http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2132585473.

13

 Анкета, гл. ас. д-р Зорница Ганева.

14

 Анкета, проф. дпн Яна Рашева-Мерджанова.

15

 Анкета, доц. д-р Моника Богданова.

16

 Равен достъп на ромите до качествено образование (институт "Отворено общество"), http://www.soros.org/initiatives/roma/articles_publications/publications/equal_20070329/bulgarian1_20070329.pdf.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Алтернативи за интеграция на ромските малцинства в българската образователна система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.