Александър Нийл


Категория на документа: Педагогика
РЕФЕРАТ
ПО ИСТОРИЯ НА ПЕДАГОГИКАТА

ТЕМА: Александър Нийл

изготвил: проверил:

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Автобиография
2. Училище "Съмърхил"
3. Принципи на социално-възпитателната работа в "Съмърхил"
4. Заключение

Александър Нийл

1. Автобиография

Александър Съдърленд Нийл, роден на 17 октомври 1883 г. във Форфар, Шотландия. Завършва магистърска степен в Единбургския университет през 1912г. През 1914 г. става директор в училището Гретна Грийн в Шотландия. Там се появяват и първите му разочарования към британската образователна система.През 1921 г. участва в създаването на т.нар."Neue Schule" в Хелерау, Дрезден, Германия, където казва "Едва сега осъзнавам пълната свобода в моето схващане за образованието". През 1923г. се отделя от Германските си колеги и премества своето училище в Зонтагберг, Австрия, а след това, в същата година, в Лайм Регис, ЮжнаАнглия ,в къщата Съмърхил. През 1927 г. училището се премества в Лейстън, Съфолк, Англия. Премества се временно още веднъж в началото на Втората световна война. След войната се връща в Лейстън и до края на 50-те години на XX век Съмърхил преминава през множество трудности. Схващанията на Ал. Нийл никога не са харесвали на масата. Но въпреки това има няколко училища вдъхновени от неговите нестандартни идеи. Такива се откриват в Япония, САЩ, Полша, Израел и Русия.

2. Училище "Съмърхил"

В новаторското училище "Съмърхил" не е важно кой колко е научил, а как наученото се прилага в живота. Основната цел на Ал. Нийл е децата, "да се научат да учат" , т.е. да искат да знаят. Той вярва в добротата на децата, и че тяхната същност трябва да се доведе до самоосъществяване. Цялата педагогическа дейнст на Ал. Нийл е подчинена на духа на Русо, а именно уважението между учители и ученици. В този смисъл той извежда своето педагогически кредо: "Детето да се оставя на самoто себе си, без да изпитва влиянието на възрастните, за да се развие според своите възможности. Най - голямата пречка на естествения начин на саморазгръщането е официалното възпитание в училище, неговият каталог от морални категории и фалшива дисциплина".

Според Нийл цялото възпитание в съвременното училище и общество е подчинено на страха :"Животът на човек е история на неговите страхове" казва Нийл. Целта на възпитанието е да се остави личността сама на себе си, за да се справи с обективните дадености."Родителите възпрепятстват този естествен процес, тъй като се влияят твърде много от самите себе си". Излизайки от това свое разбиране за родителския стил на възпитание, Нийл е на мнение, че цялото неправилно развитие на личността се дължи именно на родителския стил, което на свой ред влияе върху индивидуалното и общесетвено развитие. Според Нийл "Всеки индивид има свободата да прави това, което иска, докато не засяга свободата на другите". Именно това е заложено в училището Съмърхил. Това училище на пръв поглед не е по ралично по правила от останалите то се различава с това, че правилата ги съставят ученици и учители на редовни училищни съвети, но и учителите и учениците имат равни гласове. Техният правилник съдържа 172 правила, дори има списък с глоби. Свободата, която цари в това училище дава възможност на децата сами да избират по кой път да тръгнат, сами да развиват своите качества и да вземат важни решения. "Не е чак толко важно материала които ще научат днес, важно е как децата излизайки от това училище ще се справят сами със живота".
В училището се приемат ученици от 10-11 год. до 17-18 год. с нарушена адаптация към училището.
За Ал.Нийл целта е формиране на свободна и антиавторитарна личност. Антиавторитарната личност живее свободно и пълноценно, умерена е в претенциите си и взаимоотношенията, и преживява по-пълно удовлетворението от живота.

3. Принципи на социално-възпитателната работа в "Съмърхил"

Принципите на социално-възпитателната работа в Съмърхил са следните:

- принцип за самоуправление и взаимно зачитане на интересите;

- принцип на образователната свобода (посещението на учебните занятия не е задължително).

- принцип на поведенческа свобода;

- принцип на свободно избираеми дейности (тези дейности също не са задължителни).

4. Заключение

Училището "Съмърхил" е признато от ООН за своето изключително добро отношение към децата.
"Конвенцията за правата на детето специално се позовава на правата на децата да участват в решения, които засягат тях, и "Съмърхил", чрез подхода си към образованието, въплъщава това им право по начин, който надминава очакванията." казва Пауло Дейвид - секретар на Комитета на ООН за правата на детето.

Нийл умира на 23 септември 1973 г., но Самърхил вече е едно от най-известните и обсъждани училища в света, като продължава да е такова и до днес .

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Александър Нийл 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.