5S - японска методология


Категория на документа: Педагогика


Определение

5S е японска методология, която се използва за ефективно организиране на работното място и поддържане на продуктивна работна среда. Като философия, използва 5 японски термини -
* Seiri (整理) сортиране
* Seiton (整頓) акуратност
* Seiso (清掃) почистване
* Seiketsu (清潔) стандартизиране
* Shitsuke (躾) съвършенстване

Сортиране
Всички материали се делят на:
* нужни - материали, които се използват в работата в дадения момент;
* неизползвани - материали, които могат да се използват в работата, но в дадения момент не са необходими;
* ненужни - брак, който е необходимо да се върне на доставчика или да се унищожи.
* Всички сътрудници се въвличат в сортиране на предметите, които трябва да се:
* Изнесат, изхвърлят, утилизират;
* Преместят в по-подходящо място за съхранение;
* Оставят и за тях трябва да бъдат създадени и обозначени места.

3. Акуратност
Расположението на предметите отговаря на изискванията за:
* Безопасност;
* Качество;
* Ефективност на работа.

Четири правила за разполагане на предметите:
* На видно място;
* Леко достъпни;
* Леки за използване;
* Леки за връщане на мястото им.

Съвършенстване
* Изработка на навици за грижа за работното място в съответствие с вече съществуващи процедури.
* Важни моменти:
* Въвличане на всички работници. Работа в команда.
* Наблюдение за работата на оборудването, за работното място, с цел облегчаване на тяхното обслужване.
* Използване на фотографии ДО/СЛеД за сравнение на това което е било с крайния резултат;
* Организация на аудити, за оценка на ефективността от внедряването на на програмата 5S.

Произход
Кризата, която започна през 2007 година, е породена от невъзможността да бъде реализирана финансовата ликвидност в банковата система на САЩ. В резултат на последвалите затруднения в ликвидността на банките и недостатъчното финансиране на предприятията, кризата засегна и нефинансовите институции, което доведе до съкращаване на работния персонал, закривае на работни места и предприятия, и чувствителна безработица. В условията на криза, когато търговският стокообмен е на ниски нива, икономиките се влошават и реализирането на продуктите и услугите на локалния и световния пазар е пред сериозна заплаха, стратегиите на корпорациите и начините им на реализиране се превръщат в ключова за оцеляване и развиване на бизнеса. За тази цел е използван метода на "системен анализ" за наблюдение и мониторинг на потока на материали и суровини вътре в производственото предприятие. Налице са:
* Полупродуктите не са сортирани по тип и степен - за пример; работниците в отдел "механична обработка", "търсят" полупродуктите, които ще бъдат обработвани
* Липса на ясно дефинирани места за "временен престой" на основни и помощни материали и суровини,инструменти - един и същи детайл е "разхвърлен" на няколко места; за пример: около 45 мин престой на CNC / HAAS поради "неоткриваемостта" на уреда "Х" за пренастройка
* След приключване на работната смяна машините не се почистват, което е предпоставка за "механични" и "технически" неизправности по машините
* Липса на идентификационни карти за flow
* Поради липса на изброените горе фактори не е възможно стандартизиране на процеси и потоци
* Самодисциплина - след успешно прилагане на първите 4 стъпки на 5S и последващи обучения

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
5S - японска методология 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.