Категория "Педагогика"


Категория на документа: Документи по Педагогика
Русенски Университет "Ангел Кънчев" Факултет "Природни науки и образование" Реферат по НУП Име:Ива Властимилова Петрова Проверил: доц. Д-р П. Петров Съдържание 1.Образователната система в България и началната педагогика. 1.1 Българското начално образование. 1.2 Задачи на НУП. 2.Начално училище. 3.Основни задачи на образованието в 1-4 клас. Във всички свободно развивали се страни образователните системи се утвърждават в края на феодалното и началото на капиталистическото развитие на обществото.С

Категория на документа: Документи по Педагогика
Диагностични скали. Определяне на обективността, надеждността и валидността на методиката Първа задача портфолио по Педагогическа диагностика ШУ "Епископ Константин Преславски" Подготвила: Нона Ив. Йотова Диагностични скали Педагогическата диагностика заема важно място в системата на педагогическата наука, като се базира на методологични, правни, морални, философски основания и е ефективна, когато познавателния процес е от научен тип. Педагогическата диагностика се постига чрез диагностичния пр

Категория на документа: Документи по Педагогика
 Русенски университет"Ангел Кънчев" Дисциплина: "Методика на обучението по Български език и Литература" Курсова работа Тема: "План-конспект на урок за 2 клас на тема: "Правопис на съгласните звукове." Изготвил: Денислав Живков Джуров фак. № 106201 Спец.: НУПЧЕ Проверили: .............. Курс: IIIА (доц.Я.Пометкова) РУСЕ, 2012 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК 2 - КЛАС Изд. "Просвета",авторски колектив Р. Танкова, В. Иванова, К. Чернева стр.24 тема№11 Тема на урока: "Правопис на съгласните звукове." Вид на урока: У

Категория на документа: Документи по Педагогика
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас Факултет по Обществени науки Доклад по Маркетинг върху проведен учебен стаж Изготвил: Проверил: Специалност: Курс: Факултетен №: История и обща характеристика на фирмата ЕТ "Ради Димитров" е създадена през 2005 г. със седалище град Казанлък. Основния предмет на дейност на фирмата е продажба, до-ставка и монтаж на алуминиева и PVC дограма, гаражни и индустриални врати на германския лидер Хьорман (Hörmann). ЕТ "Ради Димитров" е и официален дистрибуто

Категория на документа: Документи по Педагогика
 Филиал - Велико Търново Отчет за извършените дейности по време на задължителната учебна практика Изготвил: Красимира Герчева Христова Специалност: "Стопанско управление" ОКС: Бакалавър Фак. № 0267523 Велико Търново -2013- 1. Описание на компанията. "АЛФА КОМЕРС" ООД е създадена през 1995г. в гр. Шумен. Основната дейност на фирмата включва инвестиционни проекти в земеделски земи, търговска дейност по покупко-продажби на земеделските площи, тяхното управление и отдаване под наем и аренда. В посо

Яндекс.Метрика
92 92 100 100